200639901919831 Spring naar content
typePortiekflat
woonoppervlakte68 m2
slaapkamers2
buitenruimteGeen tuin
bouwjaar2008
energielabelB

Over de woning

HET APPARTEMENT WORDT NIET VERHUURD AAN STUDENTEN OF WONINGDELERS! ZIE ONDERAAN DE PROCEDURE
**** FOR ENGLISH SCROLL DOWN ****

Een uniek gebouw. Dat is de beste bewoording voor de 'Rubens Facade!' Het betreft een appartement in HARTJE centrum (de Halstraat ligt in het verlengde van de Grote Markt). Het te verkopen driekamer appartement betreft een modern 3-kamer appartement op de derde verdieping van een uniek kleinschalig complex met 3 appartementen en winkel (juwelier) in de binnenstad. De Halstraat is één van de oudste winkelstraten van Breda en is de verbindingsstraat tussen de Houtmarkt passage en de Grote Markt met een grote diversiteit aan winkels en cafés. Het appartement heeft twee balkons en is gelegen op een top plek! We laten het appartement graag aan je zien!

Indeling
Begane grond
Centrale entree met trappenhuis, bellentableau, videofoon en brievenbussen.
In de hal heb je toegang tot de gezamenlijke fietsenstalling en container berging.

Indeling appartement
Derde verdieping
Entree, hal met toilet, inpandige berging met wasmachineaansluiting en cv-ketel.
Vanuit de hal is er toegang tot de vertrekken.

Woonkamer, in L-vorm gelegen, voorzien van een massief eiken vloer en een open keuken v.v. apparatuur.
Vanuit de woonkamer is er toegang tot balkon I.

Slaapkamer I, gelegen aan de rustige achterzijde welke toegang geeft tot balkon II.
Slaapkamer II, gelegen aan de zij-zijde. Tevens is vanuit de slaapkamer zicht op de Grote Kerk!

Badkamer met ligbad, dubbele wastafel en inloopdouche met een dakraam.

Bijzonderheden

- Het is mogelijk een parkeervergunning aan te vragen;
- Het gevelconcept is gebaseerd op het beeldmerk van de firma Sengers, zijnde een afbeelding van een schilderij uit ‘de school van Rubens’, voorstellende een allegorische beeltenis van Romulus en Remus. Het beeldmerk is als afbeelding digitaal vertaald naar de afmeting van de enkele glasmozaiktegel (2 x 2 cm), waarbij de gevelperforaties ten behoeve van de daglichttoetreding op een strategische positie zijn uitgesneden zonder de ‘kracht’ en leesbaarheid van de afbeelding te verliezen;
- Het gebouw is ontworpen door het Bredase architectenbureau Lode Havermans Architecten;
- De CV-ketel betreft een Vaillant eco TEC (bouwjaar 2023)

HUURVOORWAARDEN
Bijzonderheden
- Het appartement is beschikbaar vanaf 1 juli 2024 a.s.;
- De waarborgsom betreft een maand huur;
- Het appartement zal niet verhuurd worden aan woningdelers of studenten;
- Het appartement is grotendeels voorzien van laminaatvloeren;
- Het appartement is voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing;
- Het gehele appartement is voorzien van draaikiep ramen;
- Het is niet toegestaan in het appartement te roken;
- Huisdieren na overleg met verhuurder;
- Verhuur onder voorbehoud gunning verhuurder;
- Het appartement wordt gestoffeerd opgeleverd;
- De huurprijs is exclusief gas/water/licht en gemeentelijke belastingen;

PROCEDURE
Om iedereen inzicht te geven in de werkwijze van ROGA Makelaars bij het verhuren van woningen. Deze transparante werkwijze is tevens een verplichting voor elke verhuurbemiddelaar in het kader van de Wet Goed Verhuurderschap die gericht is op het voorkomen van woondiscriminatie.

Wanneer een huurder wordt gekozen, wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, geloofsovertuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

WELKE STAPPEN WORDEN DOORLOPEN:
- Benaderen van zoekers in ons zoekersbestand/netwerk.
- Online presenteren woning op Funda en onze website.
- Alle geïnteresseerden kunnen een inschrijfformulier aanvragen via het contactformulier of info@rogamakelaars.nl.
- Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden meegenomen in de selectieprocedure. Daarnaast verzoeken wij kandidaat bij het inschrijfformulier een motivatiebrief toe te voegen. 
- Per woning worden 10 geïnteresseerden uitgenodigd voor een bezichtiging. Deze geïnteresseerden worden geselecteerd op basis van passendheid bij de geldende selectiecriteria en inschrijfduur.
- Zodra deze 10 bezichtigingen staan ingepland zal de status van de woning worden aangepast naar "onder optie". Potentiële kandidaten kunnen dan geen inschrijfformulier meer aanvragen. 
- Na de bezichtiging kunnen geïnteresseerden binnen 24 uur per e-mail aangeven of men de woning wel/niet wil huren.
- Wanneer meerdere geïnteresseerden de woning willen huren, wordt de woning toegewezen aan de kandidaat die het beste past bij de geldende selectiecriteria voor de betreffende woning.
- Wanneer er geen geschikte/geïnteresseerde kandidaat is gevonden n.a.v. de eerste 10 bezichtigingen, dan zal de status weer worden aangepast naar "beschikbaar" en zullen wij eventuele reservekandidaten het inschrijfformulier mailen.  
- De geïnteresseerde die de huurwoning aangeboden krijgt, dient een kopie legitimatiebewijs, een recente salarisstrook en/of werkgeversverklaring te overleggen.
- Na ontvangst van alle benodigde informatie wordt een huurovereenkomst opgesteld, deze worden digitaal getekend door huurder en verhuurder.
- Zodra de huurovereenkomst is ondertekend wordt de status van de woning aangepast naar "verhuurd"
- De geïnteresseerden die afgewezen zijn, ontvangen per e-mail een motivatie van de keuze voor de gekozen kandidaat.
- Op de ingangsdatum van de huurovereenkomst vindt de oplevering van de woning aan de huurder plaats.

SELECTIE CRITERIA:
- Moment van reageren op de woning
- Hoogte van het inkomen (minimaal 3x de kale huurprijs bruto)
- Type arbeidscontract
- Samenstelling van het gezin/huishouden
- Aanwezigheid van huisdieren
- Bereidheid zaken over te nemen
- Gunning door verhuurder o.b.v. inhoud van de motivatiebrief

****** ENGLISH TRANSLATION ********
A unique building. That is the best word for the 'Rubens Facade!' It is an apartment in the HEART of the center (Halstraat is an extension of the Grote Markt). The three-room apartment for sale is a modern 3-room apartment on the third floor of a unique small-scale complex with 3 apartments and a shop (jeweler) in the city center. The Halstraat is one of the oldest shopping streets in Breda and is the connecting street between the Houtmarkt passage and the Grote Markt with a wide variety of shops and cafes. The apartment has two balconies and is located in a prime location! We are happy to show you the apartment!

Layout
Ground floor
Central entrance with staircase, doorbells, videophone and mailboxes.
In the hall you have access to the shared bicycle shed and container storage.

Apartment layout
Third floor
Entrance, hall with toilet, storage room with washing machine connection and central heating boiler.
From the hall there is access to the rooms.

Living room, located in L-shape, with a solid oak floor and an open kitchen with appliances.
From the living room there is access to balcony I.

Bedroom I, located at the quiet rear which gives access to balcony II.
Bedroom II, located on the side. There is also a view of the Grote Kerk from the bedroom!

Bathroom with bath, double sink and walk-in shower with a skylight.

Particularities
- It is possible to apply for a parking permit;
- The facade concept is based on the logo of the Sengers company, which is an image of a painting from 'the school of Rubens', depicting an allegorical image of Romulus and Remus. The logo has been digitally translated as an image to the size of the single glass mosaic tile (2 x 2 cm), with the facade perforations for daylight entry being cut out in a strategic position without losing the 'power' and readability of the image;
- The building was designed by the Breda architectural firm Lode Havermans Architecten;
- The boiler is a Nefit Smartline Basic (2008)

RENTAL CONDITIONS
Particularities
- The apartment is available from July 1, 2024;
- The deposit concerns one month's rent;
- The apartment will not be rented to home sharers or students;
- The apartment is largely equipped with laminate floors;
- The apartment has plastic frames with double glazing;
- The entire apartment is equipped with tilt-and-turn windows;
- Smoking is not allowed in the apartment;
- Pets after consultation with the landlord;
- Rental subject to landlord's award;
- The apartment is delivered unfurnished;
- The rental price is exclusive of gas/water/electricity and municipal taxes;

PROCEDURE
We give everyone insight into how ROGA Makelaars works when renting out homes. This transparent working method is also an obligation for every rental intermediary in the context of the Good Landlordship Act, which is aimed at preventing residential discrimination.

When a tenant is chosen, no distinction is made on the basis of race, religion, gender, nationality, sexual orientation, marital status, disability or chronic illness (see https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/question -and-answer/what-are-the-rules-against-discrimination-on-the-housing-market).

WHAT STEPS ARE TAKEN:
- Online presentation of property on Funda and our website.
- All interested parties can request a registration form via the contact button or info@rogamakelaars.nl.
- Only fully completed registration forms will be included in the selection procedure. We also request that the candidate add a motivation letter to the registration form. 
- 10 interested parties per home are invited for a viewing. These interested parties are selected on the basis of suitability for the applicable selection criteria and registration duration.
- Once these 10 viewings have been scheduled, the status of the property will be adjusted to "under option". Potential candidates can then no longer request a registration form. 
- After the viewing, interested parties can indicate by e-mail within 24 hours whether or not they want to rent the property.
- If several interested parties want to rent the property, the property will be allocated to the candidate who best fits the applicable selection criteria for the property in question.
- If no suitable/interested candidate is found after the first 10 viewings, the status will be adjusted again to "available" and we will email any reserve candidates the registration form.  
- The interested party who is offered the rental property must provide a copy of proof of identity, a recent salary slip and/or employer's statement.
- After receiving all necessary information, a rental agreement is drawn up and signed digitally by the tenant and landlord.
- Once the rental agreement has been signed, the status of the property will be changed to "rented"
- Interested parties who have been rejected will receive a motivation for choosing the selected candidate by e-mail.
- The home will be handed over to the tenant on the commencement date of the rental agreement.

SELECTION CRITERIA:
- Moment of responding to the home
- Amount of income (at least 3x the basic rental price gross)
- Type of employment contract
- Composition of the family/household
- Presence of pets
- Willingness to take over matters
- Award by lessor based on content of the motivation letter

Kenmerken

Financieel
Vraagprijs
€ 1.375,-
Status
Onder optie
Bouw
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2008
Oppervlakten en inhoud
Wonen
68 m2
Overige inpandige ruimte
0 m2
Gebouwgebonden buitenruimte
6 m2
Inhoud
233 m3
Indeling
Aantal kamers
3
Aantal badkamers
1
Aantal slaapkamers
2
Aantal woonlagen
3
Voorzieningen
Voorzieningen
TV kabel
Energie en isolatie
Energieklasse
B
Isolatievormen
Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbelglas, Volledig geïsoleerd
Warm water
CV ketel
Verwarming
CV ketel
CV ketel type
Vaillant Eco TEC
Buitenruimte
Type buitenruimte(s)
Geen tuin
Bergruimte
Soort
Inpandig
Ligging
Parkeer faciliteiten
Openbaar parkeren, Betaald parkeren, Parkeervergunningen
Ligging
In centrum

Plattegronden